תנאי שימוש

ברוכים הבאים ל- YaaraGolan.com - אתר הבית של יערה גולן עיצוב פנים ("האתר").

האתר פועל בבעלות ובניהולה של יערה גולן – מעצבת פנים (להלן: "יערה גולן עיצוב פנים").
אנא קרא את תנאי השימוש שלהלן בקפידה ("התנאים" או "תנאי השימוש") התנאים מהווים הסכם מחייב בינך לבין יערה גולן עיצוב פנים. בכניסתך לאתר או בכל שימוש אחר בו אתה מביע את הסכמתך לתנאי שימוש אלה. אם אינך מסכים, לא תוכל להיכנס לאתר או לעשות בו כל שימוש אחר.
המסמך מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הוא מיועד לבני כל המגדרים.
אתר זה מספק תוכן ומידע לגבי יערה גולן מעצבת פנים ולגבי עיצובים נבחרים, המסלולים, כתבות ותחומי העיסוק של יערה גולן. תוכן האתר מובא למטרות אינפורמטיביות בלבד.
חלקים מסוימים באתר מאפשרים לך למסור את פרטי הקשר שלך ליערה גולן עיצוב פנים על מנת לקבל מידע נוסף לגבי מסלולים והצעות מחיר.
תוכל ליצור עמנו קשר באמצעות טופס "צור קשר" הזמין באתר. כדי למלא את הטופס המקוון, נבקש ממך למסור פרטי קשר מסוימים, כפי שמצוין ביתר פירוט במדיניות הפרטיות שלנו. חשוב לזכור כי מידע שגוי, שקרי או לא עדכני עלול לפגוע באפשרותנו ליצור איתך קשר.
אין בתוכן האתר או בפעולות שניתן לבצע דרכו, לרבות הגשת מילוי טפסי "צור קשר" כדי לחייב אותי לבצע כל התקשרות או הסדר עסקי איתך, להיכנס לשותפות, להעסיק, או לספק לך שירות כלשהו, לעסוק בפעילות כלשהי בהווה או בעתיד או לנהל איתך כל דיון או משא ומתן אחרים.

התוצאות אינן מובטחות

אתר זה עשוי לכלול תיאור אירועים בהם יערה גולן עיצוב פנים תלווה בהצלחה את לקוחותיה. תוצאות האירועים תלויות בנסיבות ייחודיות ואינן מיועדות בשום אופן לשמש כתחזית לתוצאות הייצוג באירועים אחרים, ואין בהם כדי להציע כל סוג של הבטחה או התחייבות לתוצאות כלשהן, ואפילו תחת נסיבות דומות.

שימוש מקובל באתר

התנאים שלהלן מגדירים את השימוש המקובל באתר ובתוכנו. בכניסתך לאתר או בכל שימוש אחר, אתה מסכים לציית לכל החוקים, התקנות והכללים המפורטים במסמך זה, ולפי כל דין חל. בנוסף, אתה מסכים כי תישא באחריות בלעדית לכל הפעולות או המחדלים הקשורים לגישה ולשימוש שלך באתר, ולגישה ולשימוש באתר של כל אדם הפועל מטעמך.

בשימוש באתר זה, אתה מסכים להימנע מביצוע הפעולות הבאות:

  • הפרת תנאים אלה או הפרה של כל כלל או הוראה אחרת החלים על פי כל דין, וכל הוראה אחרת שתיקבע בעתיד ביחס לתנאי השימוש באתר;
  • התערבות, שיבוש או הפרעה לתפקוד האתר;
  • פגיעה באבטחת האתר; סריקה, זיהוי או חשיפה של כל פרצה או חולשת אבטחה באתר, בשרתים או באמצעי התקשורת;
  • מעקף או ביצוע מניפולציה בתפקוד האתר או ניסיון לבצע פעולות אשר אינן נגישות, אינן מתועדות באתר או שאחרת לא ניתן היה לבצען;
  • שימוש או הפעלה של כל מערכת אוטומטית, לרבות ומבלי להגביל, רובוטים, זחלנים (crawlers) או יישומים דומים, על מנת לאסוף ולקבץ תוכן מהאתר למטרת תחרות באתר, ובאופן אשר עלול לפגוע או לשבש את תפקוד האתר;
  • הצגת האתר או כל חלק ממנו באופן גלוי או נסתר; קישור לאלמנטים באתר כגון תמונות, סרטונים ותוכן אחר, במנותק מדפי הרשת בהם הופיעו במקור;
  • התחזות לכל אדם או ישות; מתן כל הצהרה כוזבת ביחס לזהות, ליחסים המקצועיים או לקשרים שלך עם כל אדם או ישות במשרד ומחוצה לו.
  • שימוש באתר באופן המפר חוק חל.

קישורים לאתרים ומקורות מקוונים אחרים

האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים ומקורות מקוונים אחרים. יערה גולן עיצוב פנים לא מפעילה או מפקחת על אתרים אלה. בהנחת קישור לאתר מסוים, יערה גולן עיצוב פנים לא מאמצת או תומכת בתוכן שלו, ולא מאשרת את היותו מדויק, אמין, מקורי, תקף, מהימן או חוקי. יערה גולן עיצוב פנים לא תישא בכל אחריות או חבות בשל נזק שנגרם בעקבות הגישה לאתרי צד שלישי כאמור. 

פרטיות

יערה גולן עיצוב פנים מכבדת את פרטיותך. מדיניות הפרטיות של יערה גולן עיצוב פנים מסבירה את נהלי הפרטיות הנהוגים באתר, ומשולבת בתנאי השימוש בקישור זה.

קניין רוחני

כל הזכויות, הבעלות והאינטרס באתר זה, לרבות התוכן, הפטנטים, זכויות היוצרים, סמלי המסחר, שמות המסחר, סמלי השירות, שמות הדומיין, זכויות קניין רוחני אחרות וכל מוניטין הקשור בהן, שייכים ליערה גולן עיצוב פנים. 

אלא אם צוין במפורש אחרת בתנאים אלה, אינך רשאי להעתיק, להפיץ, להציג, לבצע בפומבי, לתת רישיון משנה, לבצע ההדרה (compile) או ההדרה לאחור (decompile), לפרק, לרדד לנוסח הניתן לקריאה על ידי בני אדם, לבצע בציבור, להנגיש לציבור, להתאים, לעשות שימוש מסחרי, לעבד, לתרגם, למכור, להשאיל, לשכור, להנדס לאחור, לשלב עם תוכנה אחרת, לשנות או ליצור עבודות נגזרות מתוך כל תוכן מהאתר אשר כפוף לקניין רוחני או זכויות קניין אחרות, בין אם בעצמך או על ידי צד שלישי מטעמך, בכל אופן או בכל אמצעי, לרבות ומבלי להגביל, באמצעים אלקטרוניים, מכניים או אופטיים.

אינך רשאי לאמץ או להשתמש בדרך אחרת, בכל שם, סימן או לוגו שהינם זהים או דומים באופן שעלול לעורר בלבול לסימני המסחר, סימני השירות, שמות הדומיין והסמלילים (לוגואים) של יערה גולן עיצוב פנים.

עליך להימנע מכל מעשה או מחדל אשר עלולים לדלל או לפגוע במוניטין של יערה גולן עיצוב פנים.

אתה מסכים לציית לכל ההודעות והסימנים המתייחסים לזכויות קניין, כגון סימן זכויות יוצרים [©] המלווה את התוכן. אתה מסכים להימנע מעיוות סימנים והודעות כאמור בכל העתק.

שינויים באתר

יערה גולן עיצוב פנים רשאית לשנות את פריסת, עיצוב או תצוגת האתר, וכמו כן את היקף וזמינות התוכן המצוי בו. אני רשאית  לעשות כן ללא כל הודעה מוקדמת. ידוע לך ואתה מסכים שיערה גולן עיצוב פנים לא נושאת באחריות ביחס לביצוע שינויים כאמור ולא בשל כל תקלה או כשל אשר עלולים להיגרם כתוצאה מכך.

זמינות האתר

מידת הזמינות ותפקוד האתר תלויים בגורמים ואלמנטים שונים, כולל תוכנה, חומרה ורשתות תקשורת אשר מסופקות גם על ידי צדדים שלישיים. גורמים אלה אינם חפים מתקלות. יערה גולן עיצוב פנים לא מבטיחה או מתחייבת, שהאתר יפעל ללא הפרעה, שגיאה או שיבוש; שיהיה זמין ונגיש בכל עת; שיהיה חסין מפני גישה לא מורשית או נטול שגיאות.

סיום פעילויות

יערה גולן עיצוב פנים רשאית, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי לסיים את פעולת האתר או כל חלק ממנו באופן זמני או קבוע. יערה גולן עיצוב פנים רשאית שלא למסור כל הודעה מוקדמת לפני סיום האתר. בכל עת יערה גולן עיצוב פנים רשאית לחסום, להסיר או למחוק כל תוכן מהאתר מבלי לשמור על כל עותק גיבוי ממנו. ידוע לך ואתה מסכים שיערה גולן עיצוב פנים לא נושאת באחריות ביחס לסיום פעילות האתר ואבדן נתונים כתוצאה מכך.

תיקון התנאים

יערה גולן עיצוב פנים רשאית מעת לעת לשנות את התנאים, לרבות כל מסמך, טופס או מדיניות הנכללים בהם. שינויים מהותיים ייכנסו לתוקף 3 ימים לאחר שיערה גולן עיצוב פנים תפרסם הודעה ראשונית באזור החדשות של האתר, ביחס לשינויים כאמור. שינויים אחרים ייכנסו לתוקף מיד לאחר שפורסמו לראשונה באתר.

הסרת אחריות

אתר זה מוצע לשימוש כמות שהוא (as is) יערה גולן עיצוב פנים לא תישא באחריות ביחס לכל התחייבות או מצג, בין אם במפורש או במרומז, ביחס לאתר, כולל כל התחייבות לגבי יכולת מסחור, איכות, אי-הפרה, בעלות, תאימות, ביצועים, אבטחה או דיוק של התוכן או המערכות.

אתה מסכים כי השימוש באתר הינו לחלוטין, או במידה המרבית המותרת על פי הדין החל, על אחריותך בלבד.

דין חל, תחום שיפוט

תנאים אלה ושימושך באתר יהיו כפופים ויפורשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל. כמו כן, לא יינתן תוקף לכלל, חוק או כל הוראה אחרת אשר תוביל ליישום הדין של תחום שיפוט שאינו מדינת ישראל. כל תביעה או תובענה, העולה או קשורה במישרין או בעקיפין לתנאים אלה, תוגש אך ורק בתחום השיפוט הבלעדי של ממוז תל אביב, מדינת ישראל. בכניסה לאתר או בכל שימוש אחר בו אתה מסכים לתחום שיפוט אישי בבתי משפט כאמור.

כללי

תנאי השימוש מהווים את ההסכם המלא בינך לבין יערה גולן עיצוב פנים ביחס לשימוש באתר ומבטלים כל הסכם אחר.

כל ויתור, הסכמה, הארכה, מצג, שינוי, הוספה או גריעה מהתנאים על ידי יערה גולן עיצוב פנים, לא יקבלו תוקף אלא אם ועד אשר הנציג המוסמך של יערה גולן עיצוב פנים יסכים להם במפורש ובכתב ויחתום עליהם. תנאי השימוש יגברו על כל מסמך, טופס או מדיניות הנכללים בהם אשר עלולים לסתור את תנאי השימוש, אלא אם המסמכים כאמור מציינים במפורש שהוראה מסוימת נקבעת על אף כל הוראה בתנאי השימוש.

במידה וביצוע כל הוראה מהוראות תנאי השימוש לא יידרש על ידי יערה גולן עיצוב פנים, לא יהיה בכך כדי לוותר על כל זכות של יערה גולן עיצוב פנים על פי תנאים אלה.

הפרדה

אם בית משפט מוסמך ייקבע כי כל הוראה מהוראות התנאים הינה בלתי חוקית, חסרת תוקף או לא אכיפה, ההוראה תבוצע ותיאכף במידה המרבית המותרת על פי דין בעוד ששאר הוראות תנאי השימוש יישארו במלוא תוקפן ותחולתם. 

המשכיות

הוראות הסעיפים לגבי קניין רוחני, הסרת אחריות, אחריות מוגבלת ושיפוי יישארו בתוקף גם לאחר סיום או פקיעת תוקף תנאי השימוש.

הצהרת נגישות

עשינו כל שביכולתנו כדי להנגיש את https:// YaaraGolan.com  לקהל כמה שיותר רחב, כך שאנשים מכל קשת המוגבלויות יוכלו להשתמש בו. אנחנו שואפים לציית כמה שיותר לחוק הנגישות לאתרים ולכללים של המרכז הישראלי להנגשת אתרים, המפרטים איך מנגישים אתרים לאנשים עם מוגבלות. אנחנו מקווים שהציות לחוק ולכללים יהפוך את האתר שלנו לידידותי לכלל המשתמשים, אך לצערנו לא התאפשר לנו להנגיש את כל האזורים והחלקים של
https:// YaaraGolan.com . יחד עם זאת, אנחנו כל הזמן מנסים להשתפר בנושא ומחפשים פתרונות חדשים שיאפשרו לנו להנגיש חלקים נוספים באותה רמה. לכן, לאור אופיו הדינמי של האתר, יכולות להיות תקלות קטנות מדי פעם כשנעדכן אותו.

אם יש לכם שאלות, הערות או הצעות הקשורות להנגשת האתר, נציג הנגישות שלנו ישמח לשמוע אותן. על ידי או בזכות המשוב שלכם נוכל להשתפר.

דילוג לתוכן